3RT1054-1LA06 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, không có cơ cấu vận hành 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC dẫn động: mạch chính thông thường: hộp điều khiển đầu cuối và mạch phụ: đầu cực vít

$5,569,200

3RT1054-1LA06 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, không có cơ cấu vận hành 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC dẫn động: mạch chính thông thường: hộp điều khiển đầu cuối và mạch phụ: đầu cực vít

Mô tả

Khởi động mềm 3RT1054-1LA06

Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, không có cơ cấu vận hành 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC dẫn động: mạch chính thông thường: hộp điều khiển đầu cuối và mạch phụ: đầu cực vít

Thông số kỹ thuật: Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, không có cơ cấu vận hành 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC dẫn động: mạch chính thông thường: hộp điều khiển đầu cuối và mạch phụ: đầu cực vít

Liên hệ mua 3RT1054-1LA06 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, không có cơ cấu vận hành 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC dẫn động: mạch chính thông thường: hộp điều khiển đầu cuối và mạch phụ: đầu cực vít