3RT1054-1NP36-3PA0 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 200-277 V Đầu vào PLC 24 V DC 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC bộ truyền động gắn cố định: mạch điện tử chính: hộp điều khiển đầu cực và mạch phụ: đầu cực vít

$8,178,000

3RT1054-1NP36-3PA0 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 200-277 V Đầu vào PLC 24 V DC 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC bộ truyền động gắn cố định: mạch điện tử chính: hộp điều khiển đầu cực và mạch phụ: đầu cực vít

Mô tả

Khởi động mềm 3RT1054-1NP36-3PA0

Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 200-277 V Đầu vào PLC 24 V DC 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC bộ truyền động gắn cố định: mạch điện tử chính: hộp điều khiển đầu cực và mạch phụ: đầu cực vít

Thông số kỹ thuật: Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 200-277 V Đầu vào PLC 24 V DC 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC bộ truyền động gắn cố định: mạch điện tử chính: hộp điều khiển đầu cực và mạch phụ: đầu cực vít

Liên hệ mua 3RT1054-1NP36-3PA0 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 200-277 V Đầu vào PLC 24 V DC 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC bộ truyền động gắn cố định: mạch điện tử chính: hộp điều khiển đầu cực và mạch phụ: đầu cực vít