3RT1054-3NF36 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 96-127 V Đầu vào PLC 24 V DC 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC truyền động: mạch chính điện tử: hộp điều khiển thiết bị đầu cuối và mạch phụ: thiết bị đầu cuối lò xo

$7,846,800

3RT1054-3NF36 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 96-127 V Đầu vào PLC 24 V DC 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC truyền động: mạch chính điện tử: hộp điều khiển thiết bị đầu cuối và mạch phụ: thiết bị đầu cuối lò xo

Mô tả

Khởi động mềm 3RT1054-3NF36

Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 96-127 V Đầu vào PLC 24 V DC 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC truyền động: mạch chính điện tử: hộp điều khiển thiết bị đầu cuối và mạch phụ: thiết bị đầu cuối lò xo

Thông số kỹ thuật: Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 96-127 V Đầu vào PLC 24 V DC 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC truyền động: mạch chính điện tử: hộp điều khiển thiết bị đầu cuối và mạch phụ: thiết bị đầu cuối lò xo

Liên hệ mua 3RT1054-3NF36 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 96-127 V Đầu vào PLC 24 V DC 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC truyền động: mạch chính điện tử: hộp điều khiển thiết bị đầu cuối và mạch phụ: thiết bị đầu cuối lò xo