3RT1054-6PF35 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 96-127 V Đầu vào PLC 24 V DC 3 cực, tiếp điểm phụ 1 NO + 1 NC truyền động: mạch điện tử chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít, tín hiệu tuổi thọ còn lại

$10,869,600

3RT1054-6PF35 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 96-127 V Đầu vào PLC 24 V DC 3 cực, tiếp điểm phụ 1 NO + 1 NC truyền động: mạch điện tử chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít, tín hiệu tuổi thọ còn lại

Mô tả

Khởi động mềm 3RT1054-6PF35

Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 96-127 V Đầu vào PLC 24 V DC 3 cực, tiếp điểm phụ 1 NO + 1 NC truyền động: mạch điện tử chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít, tín hiệu tuổi thọ còn lại

Thông số kỹ thuật: Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 96-127 V Đầu vào PLC 24 V DC 3 cực, tiếp điểm phụ 1 NO + 1 NC truyền động: mạch điện tử chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít, tín hiệu tuổi thọ còn lại

Liên hệ mua 3RT1054-6PF35 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 96-127 V Đầu vào PLC 24 V DC 3 cực, tiếp điểm phụ 1 NO + 1 NC truyền động: mạch điện tử chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít, tín hiệu tuổi thọ còn lại