3RT1055-7AB36 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 23-26 V 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC dẫn động: mạch chính quy ước: Mạch điều khiển đầu cuối hộp và mạch phụ trợ: Hộp đấu dây dạng vít lên đến 70 mm2

$8,902,800

3RT1055-7AB36 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 23-26 V 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC dẫn động: mạch chính quy ước: Mạch điều khiển đầu cuối hộp và mạch phụ trợ: Hộp đấu dây dạng vít lên đến 70 mm2

Mô tả

Khởi động mềm 3RT1055-7AB36

Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 23-26 V 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC dẫn động: mạch chính quy ước: Mạch điều khiển đầu cuối hộp và mạch phụ trợ: Hộp đấu dây dạng vít lên đến 70 mm2

Thông số kỹ thuật: Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 23-26 V 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC dẫn động: mạch chính quy ước: Mạch điều khiển đầu cuối hộp và mạch phụ trợ: Hộp đấu dây dạng vít lên đến 70 mm2

Liên hệ mua 3RT1055-7AB36 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 23-26 V 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC dẫn động: mạch chính quy ước: Mạch điều khiển đầu cuối hộp và mạch phụ trợ: Hộp đấu dây dạng vít lên đến 70 mm2