3RT1056-6AB36 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 23-26 V 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC dẫn động: mạch chính quy ước: Mạch điều khiển thanh cái và phụ trợ: đầu cực vít

$12,631,200

3RT1056-6AB36 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 23-26 V 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC dẫn động: mạch chính quy ước: Mạch điều khiển thanh cái và phụ trợ: đầu cực vít

Mô tả

Khởi động mềm 3RT1056-6AB36

Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 23-26 V 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC dẫn động: mạch chính quy ước: Mạch điều khiển thanh cái và phụ trợ: đầu cực vít

Thông số kỹ thuật: Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 23-26 V 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC dẫn động: mạch chính quy ước: Mạch điều khiển thanh cái và phụ trợ: đầu cực vít

Liên hệ mua 3RT1056-6AB36 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 23-26 V 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC dẫn động: mạch chính quy ước: Mạch điều khiển thanh cái và phụ trợ: đầu cực vít