3RT1064-6SF36-3PA0 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 96-127 V x (0,8-1,1) Đầu vào F-PLC 24 V DC 3 cực, tiếp điểm phụ Bộ truyền động gắn cố định 2 NO + 2 NC: mạch điện tử chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít

$14,181,600

3RT1064-6SF36-3PA0 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 96-127 V x (0,8-1,1) Đầu vào F-PLC 24 V DC 3 cực, tiếp điểm phụ Bộ truyền động gắn cố định 2 NO + 2 NC: mạch điện tử chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít

Mô tả

Khởi động mềm 3RT1064-6SF36-3PA0

Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 96-127 V x (0,8-1,1) Đầu vào F-PLC 24 V DC 3 cực, tiếp điểm phụ Bộ truyền động gắn cố định 2 NO + 2 NC: mạch điện tử chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít

Thông số kỹ thuật: Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 96-127 V x (0,8-1,1) Đầu vào F-PLC 24 V DC 3 cực, tiếp điểm phụ Bộ truyền động gắn cố định 2 NO + 2 NC: mạch điện tử chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít

Liên hệ mua 3RT1064-6SF36-3PA0 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 96-127 V x (0,8-1,1) Đầu vào F-PLC 24 V DC 3 cực, tiếp điểm phụ Bộ truyền động gắn cố định 2 NO + 2 NC: mạch điện tử chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít