3RT1065-6AF36 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 110-127 V 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC: mạch chính quy ước: Mạch điều khiển thanh cái và phụ trợ: đầu cực vít

$16,562,400

3RT1065-6AF36 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 110-127 V 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC: mạch chính quy ước: Mạch điều khiển thanh cái và phụ trợ: đầu cực vít

Mô tả

Khởi động mềm 3RT1065-6AF36

Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 110-127 V 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC: mạch chính quy ước: Mạch điều khiển thanh cái và phụ trợ: đầu cực vít

Thông số kỹ thuật: Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 110-127 V 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC: mạch chính quy ước: Mạch điều khiển thanh cái và phụ trợ: đầu cực vít

Liên hệ mua 3RT1065-6AF36 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 110-127 V 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC: mạch chính quy ước: Mạch điều khiển thanh cái và phụ trợ: đầu cực vít