3RT1075-6AD36 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 42-48 V 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC truyền động: mạch chính thông thường: Mạch điều khiển thanh cái và phụ trợ: đầu cực vít

$24,948,000

3RT1075-6AD36 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 42-48 V 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC truyền động: mạch chính thông thường: Mạch điều khiển thanh cái và phụ trợ: đầu cực vít

Mô tả

Khởi động mềm 3RT1075-6AD36

Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 42-48 V 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC truyền động: mạch chính thông thường: Mạch điều khiển thanh cái và phụ trợ: đầu cực vít

Thông số kỹ thuật: Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 42-48 V 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC truyền động: mạch chính thông thường: Mạch điều khiển thanh cái và phụ trợ: đầu cực vít

Liên hệ mua 3RT1075-6AD36 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 42-48 V 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC truyền động: mạch chính thông thường: Mạch điều khiển thanh cái và phụ trợ: đầu cực vít