3RT1076-6LA06 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 500 A, 250 kW / 400 V không có cơ cấu vận hành 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC Mạch chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít

$33,849,600

3RT1076-6LA06 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 500 A, 250 kW / 400 V không có cơ cấu vận hành 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC Mạch chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít

Mô tả

Khởi động mềm 3RT1076-6LA06

Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 500 A, 250 kW / 400 V không có cơ cấu vận hành 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC Mạch chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít

Thông số kỹ thuật: Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 500 A, 250 kW / 400 V không có cơ cấu vận hành 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC Mạch chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít

Liên hệ mua 3RT1076-6LA06 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 500 A, 250 kW / 400 V không có cơ cấu vận hành 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC Mạch chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít