3RT2015-2BF48-3MA4 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3 cực, 110 V DC, tiếp điểm phụ: 1 NO + 3 NC, đầu nối lò xo, kích thước: S00, công tắc phụ cố định, đường dẫn dòng tiếp xúc NC phụ trợ chưa được trang bị

$818,400

3RT2015-2BF48-3MA4 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3 cực, 110 V DC, tiếp điểm phụ: 1 NO + 3 NC, đầu nối lò xo, kích thước: S00, công tắc phụ cố định, đường dẫn dòng tiếp xúc NC phụ trợ chưa được trang bị

Mô tả

Khởi động mềm 3RT2015-2BF48-3MA4

Công tắc tơ, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3 cực, 110 V DC, tiếp điểm phụ: 1 NO + 3 NC, đầu nối lò xo, kích thước: S00, công tắc phụ cố định, đường dẫn dòng tiếp xúc NC phụ trợ chưa được trang bị

Thông số kỹ thuật: Công tắc tơ, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3 cực, 110 V DC, tiếp điểm phụ: 1 NO + 3 NC, đầu nối lò xo, kích thước: S00, công tắc phụ cố định, đường dẫn dòng tiếp xúc NC phụ trợ chưa được trang bị

Liên hệ mua 3RT2015-2BF48-3MA4 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Công tắc tơ, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3 cực, 110 V DC, tiếp điểm phụ: 1 NO + 3 NC, đầu nối lò xo, kích thước: S00, công tắc phụ cố định, đường dẫn dòng tiếp xúc NC phụ trợ chưa được trang bị