3RT2016-1HB42 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 cực, 24 V DC, 0,7-1,25* Us, tiếp điểm phụ: 1 NC, đầu nối vít, kích thước: S00, phù hợp với PLC đầu ra, không thể mở rộng bằng công tắc phụ

$556,800

3RT2016-1HB42 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 cực, 24 V DC, 0,7-1,25* Us, tiếp điểm phụ: 1 NC, đầu nối vít, kích thước: S00, phù hợp với PLC đầu ra, không thể mở rộng bằng công tắc phụ

Mô tả

Khởi động mềm 3RT2016-1HB42

Công tắc tơ, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 cực, 24 V DC, 0,7-1,25* Us, tiếp điểm phụ: 1 NC, đầu nối vít, kích thước: S00, phù hợp với PLC đầu ra, không thể mở rộng bằng công tắc phụ

Thông số kỹ thuật: Công tắc tơ, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 cực, 24 V DC, 0,7-1,25* Us, tiếp điểm phụ: 1 NC, đầu nối vít, kích thước: S00, phù hợp với PLC đầu ra, không thể mở rộng bằng công tắc phụ

Liên hệ mua 3RT2016-1HB42 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Công tắc tơ, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 cực, 24 V DC, 0,7-1,25* Us, tiếp điểm phụ: 1 NC, đầu nối vít, kích thước: S00, phù hợp với PLC đầu ra, không thể mở rộng bằng công tắc phụ