3RW3003-1CB54 Bộ khởi động mềm SIRIUS 22,5mm 3 A, 1,1 kW / 400 V, 40 ° C 200-400 V AC, 24-230 V AC / DC Đầu nối trục vít

$619.20

3RW3003-1CB54 Bộ khởi động mềm SIRIUS 22,5mm 3 A, 1,1 kW / 400 V, 40 ° C 200-400 V AC, 24-230 V AC / DC Đầu nối trục vít

Mô tả

Khởi động mềm 3RW3003-1CB54

Bộ khởi động mềm SIRIUS 22,5mm 3 A, 1,1 kW / 400 V, 40 ° C 200-400 V AC, 24-230 V AC / DC Đầu nối trục vít

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS 22,5mm 3 A, 1,1 kW / 400 V, 40 ° C 200-400 V AC, 24-230 V AC / DC Đầu nối trục vít

Liên hệ mua 3RW3003-1CB54 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS 22,5mm 3 A, 1,1 kW / 400 V, 40 ° C 200-400 V AC, 24-230 V AC / DC Đầu nối trục vít