3RW3017-2BB04 Bộ khởi động mềm SIRIUS S00 12.5 A, 5.5 kW / 400 V, 40 ° C 200-480 V AC, 24 V AC / DC Đầu nối kiểu lò xo

$4,182,300

3RW3017-2BB04 Bộ khởi động mềm SIRIUS S00 12.5 A, 5.5 kW / 400 V, 40 ° C 200-480 V AC, 24 V AC / DC Đầu nối kiểu lò xo

Mô tả

Khởi động mềm 3RW3017-2BB04

Bộ khởi động mềm SIRIUS S00 12.5 A, 5.5 kW / 400 V, 40 ° C 200-480 V AC, 24 V AC / DC Đầu nối kiểu lò xo

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS S00 12.5 A, 5.5 kW / 400 V, 40 ° C 200-480 V AC, 24 V AC / DC Đầu nối kiểu lò xo

Liên hệ mua 3RW3017-2BB04 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS S00 12.5 A, 5.5 kW / 400 V, 40 ° C 200-480 V AC, 24 V AC / DC Đầu nối kiểu lò xo