3RW3046-2BB14 Bộ khởi động mềm SIRIUS S3 80 A, 45 kW / 400 V, 40 ° C 200-480 V AC, 110-230 V AC / DC đầu nối kiểu lò xo

$16,459,200

3RW3046-2BB14 Bộ khởi động mềm SIRIUS S3 80 A, 45 kW / 400 V, 40 ° C 200-480 V AC, 110-230 V AC / DC đầu nối kiểu lò xo

Mô tả

Khởi động mềm 3RW3046-2BB14

Bộ khởi động mềm SIRIUS S3 80 A, 45 kW / 400 V, 40 ° C 200-480 V AC, 110-230 V AC / DC đầu nối kiểu lò xo

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS S3 80 A, 45 kW / 400 V, 40 ° C 200-480 V AC, 110-230 V AC / DC đầu nối kiểu lò xo

Liên hệ mua 3RW3046-2BB14 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS S3 80 A, 45 kW / 400 V, 40 ° C 200-480 V AC, 110-230 V AC / DC đầu nối kiểu lò xo