3RW4027-2TB05 Bộ khởi động mềm SIRIUS S0 32 A, 18,5 k kW / 500 V, 40 ° C 400-600 V AC, 24 V AC / DC đầu nối kiểu lò xo AC / DC Bảo vệ động cơ nhiệt điện trở

$12,105,000

3RW4027-2TB05 Bộ khởi động mềm SIRIUS S0 32 A, 18,5 k kW / 500 V, 40 ° C 400-600 V AC, 24 V AC / DC đầu nối kiểu lò xo AC / DC Bảo vệ động cơ nhiệt điện trở

Mô tả

Khởi động mềm 3RW4027-2TB05

Bộ khởi động mềm SIRIUS S0 32 A, 18,5 k kW / 500 V, 40 ° C 400-600 V AC, 24 V AC / DC đầu nối kiểu lò xo AC / DC Bảo vệ động cơ nhiệt điện trở

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS S0 32 A, 18,5 k kW / 500 V, 40 ° C 400-600 V AC, 24 V AC / DC đầu nối kiểu lò xo AC / DC Bảo vệ động cơ nhiệt điện trở

Liên hệ mua 3RW4027-2TB05 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS S0 32 A, 18,5 k kW / 500 V, 40 ° C 400-600 V AC, 24 V AC / DC đầu nối kiểu lò xo AC / DC Bảo vệ động cơ nhiệt điện trở