3RW4076-2BB45 Bộ khởi động mềm SIRIUS S12 432 A, 315 kW / 500 V, 40 ° C 400-600 V AC, 230 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5076-2AB15 <<

$69,250,500

3RW4076-2BB45 Bộ khởi động mềm SIRIUS S12 432 A, 315 kW / 500 V, 40 ° C 400-600 V AC, 230 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5076-2AB15 <<

Mô tả

Khởi động mềm 3RW4076-2BB45

Bộ khởi động mềm SIRIUS S12 432 A, 315 kW / 500 V, 40 ° C 400-600 V AC, 230 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5076-2AB15 <<

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS S12 432 A, 315 kW / 500 V, 40 ° C 400-600 V AC, 230 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5076-2AB15 <<

Liên hệ mua 3RW4076-2BB45 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS S12 432 A, 315 kW / 500 V, 40 ° C 400-600 V AC, 230 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5076-2AB15 <<