3RW4076-6BB34 Bộ khởi động mềm SIRIUS S12 385 A, 300 hp / 460 V, 50 ° C 200-460 V AC, 115 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5076-6AB14 <<

$61,002,000

3RW4076-6BB34 Bộ khởi động mềm SIRIUS S12 385 A, 300 hp / 460 V, 50 ° C 200-460 V AC, 115 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5076-6AB14 <<

Mô tả

Khởi động mềm 3RW4076-6BB34

Bộ khởi động mềm SIRIUS S12 385 A, 300 hp / 460 V, 50 ° C 200-460 V AC, 115 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5076-6AB14 <<

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS S12 385 A, 300 hp / 460 V, 50 ° C 200-460 V AC, 115 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5076-6AB14 <<

Liên hệ mua 3RW4076-6BB34 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS S12 385 A, 300 hp / 460 V, 50 ° C 200-460 V AC, 115 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5076-6AB14 <<