3RW4076-6BB35 Bộ khởi động mềm SIRIUS S12 385 A, 400 hp / 575 V, 50 ° C 400-600 V AC, 115 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5076-6AB15 <<

$69,250,500

3RW4076-6BB35 Bộ khởi động mềm SIRIUS S12 385 A, 400 hp / 575 V, 50 ° C 400-600 V AC, 115 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5076-6AB15 <<

Mô tả

Khởi động mềm 3RW4076-6BB35

Bộ khởi động mềm SIRIUS S12 385 A, 400 hp / 575 V, 50 ° C 400-600 V AC, 115 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5076-6AB15 <<

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS S12 385 A, 400 hp / 575 V, 50 ° C 400-600 V AC, 115 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5076-6AB15 <<

Liên hệ mua 3RW4076-6BB35 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS S12 385 A, 400 hp / 575 V, 50 ° C 400-600 V AC, 115 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5076-6AB15 <<