3RW4422-1BC36 Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 575 V, 50 ° C: 26 A, 20 mã lực Inside-delta: 45 A, 40 mã lực 400-690 V AC, 115 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5524-1HA16 <<

$44,816,400

3RW4422-1BC36 Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 575 V, 50 ° C: 26 A, 20 mã lực Inside-delta: 45 A, 40 mã lực 400-690 V AC, 115 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5524-1HA16 <<

Mô tả

Khởi động mềm 3RW4422-1BC36

Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 575 V, 50 ° C: 26 A, 20 mã lực Inside-delta: 45 A, 40 mã lực 400-690 V AC, 115 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5524-1HA16 <<

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 575 V, 50 ° C: 26 A, 20 mã lực Inside-delta: 45 A, 40 mã lực 400-690 V AC, 115 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5524-1HA16 <<

Liên hệ mua 3RW4422-1BC36 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 575 V, 50 ° C: 26 A, 20 mã lực Inside-delta: 45 A, 40 mã lực 400-690 V AC, 115 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5524-1HA16 <<