3RW4426-3BC45 Bộ khởi động mềm SIRIUS Có giá trị ở tiêu chuẩn 500 V, 40 ° C: 77 A, 45 kW Bên trong đồng bằng: 133 A, 90 kW 400-600 V AC, 230 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5526-3HA16 <<

$62,701,200

3RW4426-3BC45 Bộ khởi động mềm SIRIUS Có giá trị ở tiêu chuẩn 500 V, 40 ° C: 77 A, 45 kW Bên trong đồng bằng: 133 A, 90 kW 400-600 V AC, 230 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5526-3HA16 <<

Mô tả

Khởi động mềm 3RW4426-3BC45

Bộ khởi động mềm SIRIUS Có giá trị ở tiêu chuẩn 500 V, 40 ° C: 77 A, 45 kW Bên trong đồng bằng: 133 A, 90 kW 400-600 V AC, 230 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5526-3HA16 <<

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS Có giá trị ở tiêu chuẩn 500 V, 40 ° C: 77 A, 45 kW Bên trong đồng bằng: 133 A, 90 kW 400-600 V AC, 230 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5526-3HA16 <<

Liên hệ mua 3RW4426-3BC45 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS Có giá trị ở tiêu chuẩn 500 V, 40 ° C: 77 A, 45 kW Bên trong đồng bằng: 133 A, 90 kW 400-600 V AC, 230 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5526-3HA16 <<