3RW4443-2BC36 Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 575 V, 50 ° C: 180 A, 150 mã lực Bên trong đồng bằng: 312 A, 300 mã lực 400-690 V AC, 115 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5543-2HA16 <<

$142,465,500

3RW4443-2BC36 Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 575 V, 50 ° C: 180 A, 150 mã lực Bên trong đồng bằng: 312 A, 300 mã lực 400-690 V AC, 115 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5543-2HA16 <<

Mô tả

Khởi động mềm 3RW4443-2BC36

Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 575 V, 50 ° C: 180 A, 150 mã lực Bên trong đồng bằng: 312 A, 300 mã lực 400-690 V AC, 115 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5543-2HA16 <<

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 575 V, 50 ° C: 180 A, 150 mã lực Bên trong đồng bằng: 312 A, 300 mã lực 400-690 V AC, 115 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5543-2HA16 <<

Liên hệ mua 3RW4443-2BC36 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 575 V, 50 ° C: 180 A, 150 mã lực Bên trong đồng bằng: 312 A, 300 mã lực 400-690 V AC, 115 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5543-2HA16 <<