3RW4443-6BC45 Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 500 V, 40 ° C: 203 A, 132 kW Inside-delta: 352 A, 250 kW 400-600 V AC, 230 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5543-6HA16 <<

$126,225,000

3RW4443-6BC45 Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 500 V, 40 ° C: 203 A, 132 kW Inside-delta: 352 A, 250 kW 400-600 V AC, 230 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5543-6HA16 <<

Mô tả

Khởi động mềm 3RW4443-6BC45

Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 500 V, 40 ° C: 203 A, 132 kW Inside-delta: 352 A, 250 kW 400-600 V AC, 230 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5543-6HA16 <<

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 500 V, 40 ° C: 203 A, 132 kW Inside-delta: 352 A, 250 kW 400-600 V AC, 230 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5543-6HA16 <<

Liên hệ mua 3RW4443-6BC45 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 500 V, 40 ° C: 203 A, 132 kW Inside-delta: 352 A, 250 kW 400-600 V AC, 230 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5543-6HA16 <<