3RW4445-6BC34 Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 460 V, 50 ° C: 280 A, 200 mã lực Inside-delta: 485 A, 400 mã lực 200-460 V AC, 115 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5545-6HA14 <<

$151,511,400

3RW4445-6BC34 Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 460 V, 50 ° C: 280 A, 200 mã lực Inside-delta: 485 A, 400 mã lực 200-460 V AC, 115 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5545-6HA14 <<

Mô tả

Khởi động mềm 3RW4445-6BC34

Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 460 V, 50 ° C: 280 A, 200 mã lực Inside-delta: 485 A, 400 mã lực 200-460 V AC, 115 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5545-6HA14 <<

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 460 V, 50 ° C: 280 A, 200 mã lực Inside-delta: 485 A, 400 mã lực 200-460 V AC, 115 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5545-6HA14 <<

Liên hệ mua 3RW4445-6BC34 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 460 V, 50 ° C: 280 A, 200 mã lực Inside-delta: 485 A, 400 mã lực 200-460 V AC, 115 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5545-6HA14 <<