3RW5072-6AB14 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 210 A, 110-250 V AC Đầu nối trục vít Đầu ra tương tự

$39,271,500

3RW5072-6AB14 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 210 A, 110-250 V AC Đầu nối trục vít Đầu ra tương tự

Mô tả

Khởi động mềm 3RW5072-6AB14

Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 210 A, 110-250 V AC Đầu nối trục vít Đầu ra tương tự

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 210 A, 110-250 V AC Đầu nối trục vít Đầu ra tương tự

Liên hệ mua 3RW5072-6AB14 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 210 A, 110-250 V AC Đầu nối trục vít Đầu ra tương tự