3RW5077-2AB15 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-600 V 570 A, 110-250 V AC Đầu cuối nạp lò xo Đầu ra tương tự

$65,328,300

3RW5077-2AB15 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-600 V 570 A, 110-250 V AC Đầu cuối nạp lò xo Đầu ra tương tự

Mô tả

Khởi động mềm 3RW5077-2AB15

Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-600 V 570 A, 110-250 V AC Đầu cuối nạp lò xo Đầu ra tương tự

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-600 V 570 A, 110-250 V AC Đầu cuối nạp lò xo Đầu ra tương tự

Liên hệ mua 3RW5077-2AB15 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-600 V 570 A, 110-250 V AC Đầu cuối nạp lò xo Đầu ra tương tự