3RW5217-3TC04 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 38 A, 24 V AC / DC đầu cuối kiểu lò xo Đầu vào nhiệt điện trở

$19,170,000

3RW5217-3TC04 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 38 A, 24 V AC / DC đầu cuối kiểu lò xo Đầu vào nhiệt điện trở

Mô tả

Khởi động mềm 3RW5217-3TC04

Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 38 A, 24 V AC / DC đầu cuối kiểu lò xo Đầu vào nhiệt điện trở

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 38 A, 24 V AC / DC đầu cuối kiểu lò xo Đầu vào nhiệt điện trở

Liên hệ mua 3RW5217-3TC04 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 38 A, 24 V AC / DC đầu cuối kiểu lò xo Đầu vào nhiệt điện trở