3RW5236-6AC04 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 171 A, 24 V AC / DC Đầu cuối trục vít Đầu ra tương tự

$45,972,000

3RW5236-6AC04 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 171 A, 24 V AC / DC Đầu cuối trục vít Đầu ra tương tự

Mô tả

Khởi động mềm 3RW5236-6AC04

Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 171 A, 24 V AC / DC Đầu cuối trục vít Đầu ra tương tự

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 171 A, 24 V AC / DC Đầu cuối trục vít Đầu ra tương tự

Liên hệ mua 3RW5236-6AC04 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 171 A, 24 V AC / DC Đầu cuối trục vít Đầu ra tương tự