3RW5247-2AC14 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 470 A, 110-250 V AC AC kiểu lò xo Đầu ra tương tự

$101,993,400

3RW5247-2AC14 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 470 A, 110-250 V AC AC kiểu lò xo Đầu ra tương tự

Mô tả

Khởi động mềm 3RW5247-2AC14

Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 470 A, 110-250 V AC AC kiểu lò xo Đầu ra tương tự

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 470 A, 110-250 V AC AC kiểu lò xo Đầu ra tương tự

Liên hệ mua 3RW5247-2AC14 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 470 A, 110-250 V AC AC kiểu lò xo Đầu ra tương tự