3RW5513-3HA14 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 13 A, 110-250 V AC đầu nối kiểu lò xo AC

$19,170,000

3RW5513-3HA14 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 13 A, 110-250 V AC đầu nối kiểu lò xo AC

Mô tả

Khởi động mềm 3RW5513-3HA14

Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 13 A, 110-250 V AC đầu nối kiểu lò xo AC

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 13 A, 110-250 V AC đầu nối kiểu lò xo AC

Liên hệ mua 3RW5513-3HA14 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 13 A, 110-250 V AC đầu nối kiểu lò xo AC