3RW5514-3HA14 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 18 A, 110-250 V AC đầu nối kiểu lò xo

$21,590,100

3RW5514-3HA14 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 18 A, 110-250 V AC đầu nối kiểu lò xo

Mô tả

Khởi động mềm 3RW5514-3HA14

Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 18 A, 110-250 V AC đầu nối kiểu lò xo

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 18 A, 110-250 V AC đầu nối kiểu lò xo

Liên hệ mua 3RW5514-3HA14 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 18 A, 110-250 V AC đầu nối kiểu lò xo