3RW5536-2HA16 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-690 V 171 A, 110-250 V AC đầu nối kiểu lò xo

$78,356,700

3RW5536-2HA16 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-690 V 171 A, 110-250 V AC đầu nối kiểu lò xo

Mô tả

Khởi động mềm 3RW5536-2HA16

Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-690 V 171 A, 110-250 V AC đầu nối kiểu lò xo

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-690 V 171 A, 110-250 V AC đầu nối kiểu lò xo

Liên hệ mua 3RW5536-2HA16 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-690 V 171 A, 110-250 V AC đầu nối kiểu lò xo