3RW5556-2HA06 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-690 V 1100 A, 24 V AC / DC Đầu nối kiểu lò xo

$303,375,600

3RW5556-2HA06 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-690 V 1100 A, 24 V AC / DC Đầu nối kiểu lò xo

Mô tả

Khởi động mềm 3RW5556-2HA06

Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-690 V 1100 A, 24 V AC / DC Đầu nối kiểu lò xo

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-690 V 1100 A, 24 V AC / DC Đầu nối kiểu lò xo

Liên hệ mua 3RW5556-2HA06 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-690 V 1100 A, 24 V AC / DC Đầu nối kiểu lò xo