3RW5951-1ES04 Bộ khởi động SIRIUS 3RW55 gồm 3RW55 Soft Starter 13 A, 200-480 V, 24 V AC / DC Soft Starter ES V15, nguồn 24 V, cáp kết nối và cáp mạng RJ45

$19,170,000

3RW5951-1ES04 Bộ khởi động SIRIUS 3RW55 gồm 3RW55 Soft Starter 13 A, 200-480 V, 24 V AC / DC Soft Starter ES V15, nguồn 24 V, cáp kết nối và cáp mạng RJ45

Mô tả

Khởi động mềm 3RW5951-1ES04

Bộ khởi động SIRIUS 3RW55 gồm 3RW55 Soft Starter 13 A, 200-480 V, 24 V AC / DC Soft Starter ES V15, nguồn 24 V, cáp kết nối và cáp mạng RJ45

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động SIRIUS 3RW55 gồm 3RW55 Soft Starter 13 A, 200-480 V, 24 V AC / DC Soft Starter ES V15, nguồn 24 V, cáp kết nối và cáp mạng RJ45

Liên hệ mua 3RW5951-1ES04 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động SIRIUS 3RW55 gồm 3RW55 Soft Starter 13 A, 200-480 V, 24 V AC / DC Soft Starter ES V15, nguồn 24 V, cáp kết nối và cáp mạng RJ45