3RT1065-6SF36 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 96-127 V x (0,8-1,1) Đầu vào F-PLC 24 V DC 3 cực, tiếp điểm phụ Bộ truyền động 2 NO + 2 NC: mạch điện tử chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít

$18,426,000

3RT1065-6SF36 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 96-127 V x (0,8-1,1) Đầu vào F-PLC 24 V DC 3 cực, tiếp điểm phụ Bộ truyền động 2 NO + 2 NC: mạch điện tử chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít

Mô tả

Khởi động mềm 3RT1065-6SF36

Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 96-127 V x (0,8-1,1) Đầu vào F-PLC 24 V DC 3 cực, tiếp điểm phụ Bộ truyền động 2 NO + 2 NC: mạch điện tử chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít

Thông số kỹ thuật: Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 96-127 V x (0,8-1,1) Đầu vào F-PLC 24 V DC 3 cực, tiếp điểm phụ Bộ truyền động 2 NO + 2 NC: mạch điện tử chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít

Liên hệ mua 3RT1065-6SF36 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 96-127 V x (0,8-1,1) Đầu vào F-PLC 24 V DC 3 cực, tiếp điểm phụ Bộ truyền động 2 NO + 2 NC: mạch điện tử chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít