3RT1066-6SP36-3PA0 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 300 A, 160 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC 200-277 V x (0,8-1,1) Đầu vào F-PLC 24 V DC 3 cực, phụ trợ tiếp điểm 2 NO + 2 NC Bộ truyền động gắn cố định: mạch điện tử chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít

$22,462,800

3RT1066-6SP36-3PA0 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 300 A, 160 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC 200-277 V x (0,8-1,1) Đầu vào F-PLC 24 V DC 3 cực, phụ trợ tiếp điểm 2 NO + 2 NC Bộ truyền động gắn cố định: mạch điện tử chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít

Mô tả

Khởi động mềm 3RT1066-6SP36-3PA0

Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 300 A, 160 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC 200-277 V x (0,8-1,1) Đầu vào F-PLC 24 V DC 3 cực, phụ trợ tiếp điểm 2 NO + 2 NC Bộ truyền động gắn cố định: mạch điện tử chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít

Thông số kỹ thuật: Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 300 A, 160 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC 200-277 V x (0,8-1,1) Đầu vào F-PLC 24 V DC 3 cực, phụ trợ tiếp điểm 2 NO + 2 NC Bộ truyền động gắn cố định: mạch điện tử chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít

Liên hệ mua 3RT1066-6SP36-3PA0 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Công tắc tơ, AC-3e/AC-3 300 A, 160 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC 200-277 V x (0,8-1,1) Đầu vào F-PLC 24 V DC 3 cực, phụ trợ tiếp điểm 2 NO + 2 NC Bộ truyền động gắn cố định: mạch điện tử chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít