3RT2015-1MB42-0KT0 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3 cực, 24 V DC, 0,85-1,85* Us, tiếp điểm phụ: 1 NC, đầu nối vít, kích thước: S00, không thể mở rộng bằng công tắc phụ

$522,000

3RT2015-1MB42-0KT0 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3 cực, 24 V DC, 0,85-1,85* Us, tiếp điểm phụ: 1 NC, đầu nối vít, kích thước: S00, không thể mở rộng bằng công tắc phụ

Mô tả

Khởi động mềm 3RT2015-1MB42-0KT0

Công tắc tơ, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3 cực, 24 V DC, 0,85-1,85* Us, tiếp điểm phụ: 1 NC, đầu nối vít, kích thước: S00, không thể mở rộng bằng công tắc phụ

Thông số kỹ thuật: Công tắc tơ, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3 cực, 24 V DC, 0,85-1,85* Us, tiếp điểm phụ: 1 NC, đầu nối vít, kích thước: S00, không thể mở rộng bằng công tắc phụ

Liên hệ mua 3RT2015-1MB42-0KT0 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Công tắc tơ, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3 cực, 24 V DC, 0,85-1,85* Us, tiếp điểm phụ: 1 NC, đầu nối vít, kích thước: S00, không thể mở rộng bằng công tắc phụ