3RT2015-4AR61 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3 cực, 400 V AC, 50 Hz / 400-440 V, 60 Hz, tiếp điểm phụ: 1 NO, kết nối vấu cáp vòng, kích thước: S00

$486,000

3RT2015-4AR61 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3 cực, 400 V AC, 50 Hz / 400-440 V, 60 Hz, tiếp điểm phụ: 1 NO, kết nối vấu cáp vòng, kích thước: S00

Mô tả

Khởi động mềm 3RT2015-4AR61

Công tắc tơ, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3 cực, 400 V AC, 50 Hz / 400-440 V, 60 Hz, tiếp điểm phụ: 1 NO, kết nối vấu cáp vòng, kích thước: S00

Thông số kỹ thuật: Công tắc tơ, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3 cực, 400 V AC, 50 Hz / 400-440 V, 60 Hz, tiếp điểm phụ: 1 NO, kết nối vấu cáp vòng, kích thước: S00

Liên hệ mua 3RT2015-4AR61 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Công tắc tơ, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3 cực, 400 V AC, 50 Hz / 400-440 V, 60 Hz, tiếp điểm phụ: 1 NO, kết nối vấu cáp vòng, kích thước: S00