3RT2016-1AK64-3MA0 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 cực, 110 V AC, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, tiếp điểm phụ: 2 NO + 2 NC, đầu nối vít, kích thước : S00, công tắc phụ cố định

$752,400

3RT2016-1AK64-3MA0 Công tắc tơ, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 cực, 110 V AC, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, tiếp điểm phụ: 2 NO + 2 NC, đầu nối vít, kích thước : S00, công tắc phụ cố định

Mô tả

Khởi động mềm 3RT2016-1AK64-3MA0

Công tắc tơ, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 cực, 110 V AC, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, tiếp điểm phụ: 2 NO + 2 NC, đầu nối vít, kích thước : S00, công tắc phụ cố định

Thông số kỹ thuật: Công tắc tơ, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 cực, 110 V AC, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, tiếp điểm phụ: 2 NO + 2 NC, đầu nối vít, kích thước : S00, công tắc phụ cố định

Liên hệ mua 3RT2016-1AK64-3MA0 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Công tắc tơ, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 cực, 110 V AC, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, tiếp điểm phụ: 2 NO + 2 NC, đầu nối vít, kích thước : S00, công tắc phụ cố định