3RW4046-2BB05 Bộ khởi động mềm SIRIUS S3 80 A, 55 kW / 500 V, 40 ° C 400-600 V AC, 24 V AC / DC đầu nối kiểu lò xo

$22,444,200

3RW4046-2BB05 Bộ khởi động mềm SIRIUS S3 80 A, 55 kW / 500 V, 40 ° C 400-600 V AC, 24 V AC / DC đầu nối kiểu lò xo

Mô tả

Khởi động mềm 3RW4046-2BB05

Bộ khởi động mềm SIRIUS S3 80 A, 55 kW / 500 V, 40 ° C 400-600 V AC, 24 V AC / DC đầu nối kiểu lò xo

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS S3 80 A, 55 kW / 500 V, 40 ° C 400-600 V AC, 24 V AC / DC đầu nối kiểu lò xo

Liên hệ mua 3RW4046-2BB05 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS S3 80 A, 55 kW / 500 V, 40 ° C 400-600 V AC, 24 V AC / DC đầu nối kiểu lò xo