3RW4424-3BC44 Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 400 V, 40 ° C: 47 A, 22 kW Bên trong đồng bằng: 81 A, 45 kW 200-460 V AC, 230 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5524-3HA14 <<

$44,816,400

3RW4424-3BC44 Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 400 V, 40 ° C: 47 A, 22 kW Bên trong đồng bằng: 81 A, 45 kW 200-460 V AC, 230 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5524-3HA14 <<

Mô tả

Khởi động mềm 3RW4424-3BC44

Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 400 V, 40 ° C: 47 A, 22 kW Bên trong đồng bằng: 81 A, 45 kW 200-460 V AC, 230 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5524-3HA14 <<

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 400 V, 40 ° C: 47 A, 22 kW Bên trong đồng bằng: 81 A, 45 kW 200-460 V AC, 230 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5524-3HA14 <<

Liên hệ mua 3RW4424-3BC44 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 400 V, 40 ° C: 47 A, 22 kW Bên trong đồng bằng: 81 A, 45 kW 200-460 V AC, 230 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5524-3HA14 <<