3RW4427-1BC44 Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 400 V, 40 ° C: 93 A, 45 kW Inside-delta: 161 A, 90 kW 200-460 V AC, 230 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5527-1HA14 <<

$59,617,800

3RW4427-1BC44 Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 400 V, 40 ° C: 93 A, 45 kW Inside-delta: 161 A, 90 kW 200-460 V AC, 230 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5527-1HA14 <<

Mô tả

Khởi động mềm 3RW4427-1BC44

Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 400 V, 40 ° C: 93 A, 45 kW Inside-delta: 161 A, 90 kW 200-460 V AC, 230 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5527-1HA14 <<

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 400 V, 40 ° C: 93 A, 45 kW Inside-delta: 161 A, 90 kW 200-460 V AC, 230 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5527-1HA14 <<

Liên hệ mua 3RW4427-1BC44 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 400 V, 40 ° C: 93 A, 45 kW Inside-delta: 161 A, 90 kW 200-460 V AC, 230 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5527-1HA14 <<