3RW4457-6BC35 Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 575 V, 50 ° C: 780 A, 850 mã lực Inside-delta: 1351 A, 1500 mã lực 400-600 V AC, 115 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5556-6HA16 <<

$429,658,200

3RW4457-6BC35 Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 575 V, 50 ° C: 780 A, 850 mã lực Inside-delta: 1351 A, 1500 mã lực 400-600 V AC, 115 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5556-6HA16 <<

Mô tả

Khởi động mềm 3RW4457-6BC35

Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 575 V, 50 ° C: 780 A, 850 mã lực Inside-delta: 1351 A, 1500 mã lực 400-600 V AC, 115 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5556-6HA16 <<

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 575 V, 50 ° C: 780 A, 850 mã lực Inside-delta: 1351 A, 1500 mã lực 400-600 V AC, 115 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5556-6HA16 <<

Liên hệ mua 3RW4457-6BC35 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 575 V, 50 ° C: 780 A, 850 mã lực Inside-delta: 1351 A, 1500 mã lực 400-600 V AC, 115 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5556-6HA16 <<