3RW4465-2BC44 Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 400 V, 40 ° C: 1076 A, 630 kW Bên trong đồng bằng: 1864 A, 1100 kW 200-460 V AC, 230 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5558-2HA14 <<

$429,658,200

3RW4465-2BC44 Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 400 V, 40 ° C: 1076 A, 630 kW Bên trong đồng bằng: 1864 A, 1100 kW 200-460 V AC, 230 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5558-2HA14 <<

Mô tả

Khởi động mềm 3RW4465-2BC44

Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 400 V, 40 ° C: 1076 A, 630 kW Bên trong đồng bằng: 1864 A, 1100 kW 200-460 V AC, 230 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5558-2HA14 <<

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 400 V, 40 ° C: 1076 A, 630 kW Bên trong đồng bằng: 1864 A, 1100 kW 200-460 V AC, 230 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5558-2HA14 <<

Liên hệ mua 3RW4465-2BC44 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 400 V, 40 ° C: 1076 A, 630 kW Bên trong đồng bằng: 1864 A, 1100 kW 200-460 V AC, 230 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5558-2HA14 <<