3RW5072-2TB14 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 210 A, 110-250 V AC Đầu cuối nạp lò xo Đầu vào nhiệt điện trở

$39,271,500

3RW5072-2TB14 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 210 A, 110-250 V AC Đầu cuối nạp lò xo Đầu vào nhiệt điện trở

Mô tả

Khởi động mềm 3RW5072-2TB14

Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 210 A, 110-250 V AC Đầu cuối nạp lò xo Đầu vào nhiệt điện trở

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 210 A, 110-250 V AC Đầu cuối nạp lò xo Đầu vào nhiệt điện trở

Liên hệ mua 3RW5072-2TB14 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 210 A, 110-250 V AC Đầu cuối nạp lò xo Đầu vào nhiệt điện trở