3RW5077-6TB04 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 570 A, 24 V AC / DC Đầu cuối trục vít Đầu vào nhiệt điện trở

$59,185,800

3RW5077-6TB04 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 570 A, 24 V AC / DC Đầu cuối trục vít Đầu vào nhiệt điện trở

Mô tả

Khởi động mềm 3RW5077-6TB04

Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 570 A, 24 V AC / DC Đầu cuối trục vít Đầu vào nhiệt điện trở

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 570 A, 24 V AC / DC Đầu cuối trục vít Đầu vào nhiệt điện trở

Liên hệ mua 3RW5077-6TB04 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 570 A, 24 V AC / DC Đầu cuối trục vít Đầu vào nhiệt điện trở