3RW5227-1AC15 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-600 V 93 A, 110-250 V AC Đầu nối trục vít Đầu ra tương tự

$32,571,000

3RW5227-1AC15 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-600 V 93 A, 110-250 V AC Đầu nối trục vít Đầu ra tương tự

Mô tả

Khởi động mềm 3RW5227-1AC15

Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-600 V 93 A, 110-250 V AC Đầu nối trục vít Đầu ra tương tự

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-600 V 93 A, 110-250 V AC Đầu nối trục vít Đầu ra tương tự

Liên hệ mua 3RW5227-1AC15 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-600 V 93 A, 110-250 V AC Đầu nối trục vít Đầu ra tương tự