3RW5246-2TC04 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 370 A, 24 V AC / DC đầu cuối kiểu lò xo Đầu vào nhiệt điện trở

$86,545,800

3RW5246-2TC04 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 370 A, 24 V AC / DC đầu cuối kiểu lò xo Đầu vào nhiệt điện trở

Mô tả

Khởi động mềm 3RW5246-2TC04

Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 370 A, 24 V AC / DC đầu cuối kiểu lò xo Đầu vào nhiệt điện trở

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 370 A, 24 V AC / DC đầu cuối kiểu lò xo Đầu vào nhiệt điện trở

Liên hệ mua 3RW5246-2TC04 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 370 A, 24 V AC / DC đầu cuối kiểu lò xo Đầu vào nhiệt điện trở