3RW5524-3HF04 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 47 A, 24 V AC / DC đầu cuối kiểu lò xo Không an toàn

$36,666,000

3RW5524-3HF04 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 47 A, 24 V AC / DC đầu cuối kiểu lò xo Không an toàn

Mô tả

Khởi động mềm 3RW5524-3HF04

Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 47 A, 24 V AC / DC đầu cuối kiểu lò xo Không an toàn

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 47 A, 24 V AC / DC đầu cuối kiểu lò xo Không an toàn

Liên hệ mua 3RW5524-3HF04 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 47 A, 24 V AC / DC đầu cuối kiểu lò xo Không an toàn