3RW5536-6HA16 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-690 V 171 A, 110-250 V AC Đầu nối trục vít

$78,356,700

3RW5536-6HA16 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-690 V 171 A, 110-250 V AC Đầu nối trục vít

Mô tả

Khởi động mềm 3RW5536-6HA16

Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-690 V 171 A, 110-250 V AC Đầu nối trục vít

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-690 V 171 A, 110-250 V AC Đầu nối trục vít

Liên hệ mua 3RW5536-6HA16 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-690 V 171 A, 110-250 V AC Đầu nối trục vít